top of page

ENDODÒNCIA

Les endodòncies es realitzen en peces dentals amb càries profundes, que propicien la inflamació o la necrosi (mort) de la polpa dental.

La polpa dental és la part més interior de la dent, i on es troben els nervis i els vasos sanguinis. La inflamació de la polpa sol manifestar amb dolor, que pot ser de diferents graus i donar-se en diferents ocasions: davant de la calor o davant de l'fred, en determinades postures, a menjar o beure, etc.

L'ENDODÒNCIA CONSISTEIX EN:
  1. Obertura i aïllament de la peça: es realitza un forat a la corona de la dent mitjançant el qual s'accedeix a la polpa per a la seva extracció i s'aïlla la dent de tot l'organisme.

  2. Conductometría i instrumentació: és el procediment de neteja dels conductes per deixar-los asèptics o nets.

  3. Obturació: és la fase de segellat de la dent, a través del qual es tanquen els conductes que s'han netejat, deixant la peça plenament insensibilitzada.

bottom of page